klient:
Zamek Cieszyn
rok:
2011

Projekt, skład i opracowanie infografik publikacji, stanowiącej prezentację badań socjologicznych przeprowadzonych w ramach projektu Design Silesia. Przedsięwzięcie realizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zamkiem Cieszyn, a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz raport w formacie .pdf