klient:
Urząd Marszałkowki w Katowicach
rok:
2011

Design Silesia to wspólny programu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie i ASP w Katowicach, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt promuje wykorzystanie designu w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie podnoszenia ich innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności.

Projekt miał łączyć w sobie nowoczesne podejście projektowe i silny związek z regionem. Logotyp został zbudowany na siatce złożonej z trójkątów (trójkąt jest logotypem głównego partnera projektu – ASP w Katowicach). Kolorystyka nawiązuje do barw Śląska, oddaje jego industrialny charakter. Geometria i modułowość dają możliwość neograniczonego rozwijania projektu, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z oryginałem. W oparciu o logotyp stworzyliśmy autorski krój pisma, w oparciu o który powstaje obecnie identyfikacja wizualna biura „Design Office”.

Strona Design Silesia