klient:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
rok:
2008

Identyfikacja wizualna projektu C.O.A.L
C.O.A.L. – Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego – zapis zmian utrwalony poprzez wizję artystyczną i analizę naukową (from Carboniferous to Open-Eyed Artists on Landscape).
Projekt COAL realizowany w latach 2007–2008 związany jest z historią przemian krajobrazu dawnych europejskich okręgów przemysłowych. Projekt ten został wpisany w ramy unijnego Programu Kultura 2007–2013, a jego założeniem było stworzenie pola twórczej wymiany między Nauką a Sztuką. Realizowany w trzech europejskich regionach węglowych – Nord-Pas de Calais, Zagłębiu Ruhry i Górnym Śląsku, stał się interdyscyplinarną płaszczyzną dialogu i wymiany doświadczeń, poglądów i opinii na temat historii, teraźniejszości i przyszłości regionów „zbudowanych na węglu”.

strona projektu C.O.A.L.