klient:
Szafran Maciej Szafraniec
rok:
2011

Projekt identyfikacji wizualnej marki spożywczej „A to dobre!”